سفارش تبلیغ
مسابقه صبح رسانه

اتوپیا

آقای موسوی من شما را دوست دارم...

    نظر

آقای موسوی من شما را دوست دارم.
یادتان می‌آید؟ چه‌ها گفته‌اید؟ حافظه تاریخیتان را نباید پاک کنید...
می‌دانید چه کسانی طرفدار شما هستند؟...
به یاد بیاورید، به یاد بیاورید آن‌ها که اکنون از شما حمایت می‌کنند دولت شما را بدترین دولت‌ها نام برده‌اند...

آقای موسوی من شما را دوست دارم، اما چندبار تکرار کنم که بر پایه‌ی فرض‌های غلط خود نتیجه‌گیری نکنید...
آقای موسوی من شما را دوست دارم، که اگر دوست نداشت که با دوجین کاغذ و مدرک و سند اینجا نمی‌آمد. همچون شما نمی‌آمد تا بگویم همه‌ی مردم ناراضی‌اند.(که گویی شما همه مردم را در مردمان استادیوم آزادی و یا بازیگران فیلم‌تان می‌دیدید.)
آقای موسوی من شما را دوست دارم، پس بهتر نیست بجای میکس صلوات بر روی مستندتان بر روی نحوه‌ی تشویق هوادارانتان کمی مستند‌تر صحبت کنید؟!!
آقای موسوی من شما را دوست دارم، اما دوست ندارم شما را مترسک اشرافیانی که امشب نام برده شد ببینم.
آقای موسوی من شما را دوست دارم...