سفارش تبلیغ
صبا ویژن

اتوپیا

عروسک نباشیم!!!!

میرحسین جان بازیچه شدن بس است...
دیگر مرگ سیاسی را اربابانت برایت رقم زدند...
آن‌ها که جرات حضور نداشتند، آن‌ها که تو را به عنوان عروسک پیش‌نهاده‌اند. روزی تو را بی‌عرضه می‌خوانند.
مگر این فائزه خانم نیست که دیروز آقای خاتمی، آقای خاتمی می‌کرد و امروز او را بی‌عرضه می‌خواند؟!!!
فردا نیز تو و شالت، آن‌گاه که به اهدافشان رسیدند به گوشه‌ای پرت خواهید شد.
مردم ساده دل را بازیچه خود نکنید....
آقایان نظرسنجی یادتان هست چهار سال پیش را؟ آنگاه که روزنامه‌هایتان پیروزی شخص دیگری را در نظرسنجی رقم می‌زدند؟
شما که جامعه آماریتان همانند کابینه‌ی‌تان از قوم و خویشان و دوستانتان هستند صلاحیت اندیشیدن به ریاست جمهور بودن مردم را ندارید...

دلم پر است اما همین کافی است....